news

คณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางจัดการศูนย์วัฒนธรรมที่ถกเถียงกัน

มูลนิธิศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) กำลังวางแผนที่จะให้ความสำคัญกับการเป็นรองประธาน บริษัท ปัญญาปัญญาวิจิตรและเลขานุการคณะกรรมการฯ นายวิทวัสพรมรัตนวิศิษย์หาที่ประชุมร่วมกับนายอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้ให้ความสำคัญกับการระดมทุนสนับสนุนและการจัดการอย่างยั่งยืน

การจัดประชุมจัดขึ้นหรือไม่มูลนิธิจะจัดงานแถลงข่าวเพื่อเปิดแผนปฏิบัติการในปลายเดือนนี้ การย้ายดังกล่าวได้ดำเนินการตามมติของกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนก่อนเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางจัดการศูนย์วัฒนธรรมที่ถกเถียงกัน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวนหนึ่งในสิบเอ็ดคนภายใน 90 วัน ความล้มเหลวของ BMA ในการสนับสนุนเงินทุนของ BACC ในปีนี้ทำให้ บริษัท ต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงิน แต่ก็ยังมีผู้สนับสนุนอีกมากมายรวมทั้ง บริษัท ในเครือของ B Grimm ในเครือของไทย การจัดแสดงนิทรรศการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “ในราชอาณาจักรไทย: