health news

จี้รัฐเร่งแก้อุบัติเหตุตายบนถนน

วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) จี้รัฐเร่งแก้อุบัติเหตุตายบนถนน
ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การสหประชาชาติ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย

จัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน พ.ย. โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายโจ ยี ยัง ฟุง ผู้แทนองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ครอบครัว และญาติผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน กลุ่มอาสาสมัครผู้ถูกคุมประพฤติในคดีเมาแล้วขับ กลุ่มอาสากู้ภัยจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมยืนไว้อาลัย และวางดอกกุหลาบหน้ารูปเหยื่อผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ตระหนักถึงพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งเป็นการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตอีกด้วย
นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึงปีละ 1.3 ล้านคน บาดเจ็บและพิการอีกประมาณปีละ 50 ล้านคน ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาวอายุ 15-29 ปี ส่วนสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในไทย เฉลี่ยปีละกว่า 20,000 คน โดยปี 55 เสียชีวิต 22,841 คน ปี 56 เสียชีวิต 22,438 คน ปี 57 เสียชีวิต 21,432 คน ปี 58 เสียชีวิต 19,479 ราย ปี 59 เสียชีวิต 22,356 ราย คิดเป็นวันละ 61 รายต่อวัน หรือ 2.5 รายต่อชั่วโมง สำหรับปี 60 นั้น ข้อมูลยังไม่ได้สรุป แต่จากการเก็บสถิติรายวันเทียบกับปี 59 พบว่ามีอุบัติเหตุเสียชีวิตคาที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30-40. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth