news

ชวนคนไทยทำประกันฯคุ้มครองชีวิต-สุขภาพ

“พิชา” เชิญชวนคนไทยตะหนักถึงการทำประชีวิตลดปัญหาความเดือดร้อน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น  แนะซื้อกรมธรรม์มอบเป็นของขวัญปีใหม่ นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า   ช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อพักผ่อน หรือกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากช่วงปีใหม่  ซึ่งจากสถิติทุกปี พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

ขอให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำประกันชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เพราะนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันชีวิตแล้ว ยังได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพควบคู่ไปด้วย รวมถึงสิทธิในการลดหย่อนภาษี  นอกจากนี้หากกำลังมองหาของขวัญให้บิดา มารดา ญาติพี่น้อง หรือคนที่เรารัก รวมทั้งตัวเองขอแนะนำการมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพแทนความรู้สึก ความรัก ความห่วงใย ในรูปแบบของความคุ้มครอง การสร้างสวัสดิการและความมั่นคง ซึ่งเป็นการวางแผนการเงินในระยะยาว ที่มีการความคุ้มครองชีวิตและผลตอบแทนในรูปของเงินคืนรายปี รวมถึงเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews