news

มส.หารือหลักเกณฑ์คัดกรองพระบวชใหม่ 20 ม.ค.นี้

มหาเถรสมาคม เตรียมหารือหลักเกณฑ์คัดกรองพระบวชใหม่ ใช้ต้นแบบ ‘สมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ก่อน’ พระที่บวช30วันต้องศึกษาพระธรรมอย่างถ่องแท้ ขณะที่ยังไม่หารือการห้ามบวช 3วัน 7 วัน เพราะละเอียดอ่อน พร้อมเปิดตัว ผอ.มส.คนใหม่
นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)ในฐานะรักษาการโฆษกพศ. พร้อมด้วยนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการ

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม คนใหม่ ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อต้นเดือนมกราคม 2561 ร่วมแถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า ที่ประชุมวันนี้(10 ม.ค.) มีมติเห็นชอบ ให้ พศ.จัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.–2 มี.ค. 2561 ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด แจ้งต่อวัดทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยให้แต่ละจังหวัด คัดเลือกวัดศูนย์กลาง ระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้พุทธศาสนิกเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา รวมถึงวัดไทยทั่วโลก ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันที่ 1 มี.ค.

กิจกรรมสำคัญที่พุทธมณฑล ประกอบด้วย การเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ปฎิบัติธรรม จัดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล5

สำหรับความคืบหน้าการร่างหลักสูตร หรือหลักเกณฑ์การบวช เพื่อความเรียบร้อยของคณะสงฆ์ มส.จะหารือกันอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป (20ม.ค.) แต่เบื้องต้น คณะทำงานในเรื่องนี้ ทั้ง4 รูป ประกอบด้วย พระพรหมบัณฑิต พระพรหมมุนี พระพรหมดิลก พระพรหมโมลี ได้ข้อสรุป เกี่ยวกับการใช้ต้นแบบจากหลักสูตร การบวช 30 วัน ที่สมเด็จพระญาณสงวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ร่างไว้ เมื่อปี2539 มาเป็นต้นแบบในการดำเนินการ โดยผู้บวชต้องศึกษาพระธรรมวินัยอย่างถ่องแท้ เข้าถึงพระธรรมคำสอน รอมติ มส.เห็นชอบต่อไป

สำหรับการกำหนดระยะเวลาในการบวชนั้นยังไม่ได้หารือ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ

พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดตัว นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการมส.คนใหม่ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการถวายงานกรรมการ มส.และตอบข้อซักถามสื่อมวลชน .-

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย