health news

‘ลงทุน’ ปิด ‘จุดอ่อน’ สร้างความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน

พอใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดยาวทีไร เรามักจะได้ยินคำว่า “7 วันอันตราย” แทบทุกครั้งเพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดนั่นเอง ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 ระบุว่าช่วง 7 วันอันตรายตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 478 ศพ บาดเจ็บ 4,128 คน เป็นสถิติที่สูงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา

ขณะที่สถิติอุบัติเหตุในรอบปี จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระบุว่า ปี 2560 ที่ผ่านมา สถิติอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากกว่า 300,000 ครั้ง มีคนเสียชีวิตมากถึง 22,356 คน และมีผู้บาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นต้องผ่าตัด ต้องแอดมิต สูงถึง 150,000 คน ในจำนวนนี้ 4.6 เปอร์เซ็นต์ ต้องลงเอยด้วยความพิการทางร่างกาย ด้วยความกังวลนี้เอง ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน การจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “การลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปภ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ระบุว่า ประเทศไทยติดอันดับต้นๆ ของโลกของการมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยตัวเลขเสียชีวิตจากข้อมูลใบมรณบัตรเฉลี่ย 14,000-15,000 คนต่อปี และพบยอดผู้เสียชีวิตขยับเพิ่มขึ้น 33 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยอุบัติเหตุเกิดจากหลายปัจจัย ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการและกลไกอื่นๆ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและมีแนวทางการลงทุนผ่านเสาหลักต่างๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth